Ngày hội sách 21/4 cấp Huyện

Ngày 20-21 tháng 4 năm 2019 Trường Tiểu học Trần Tống tham gia Ngày hội sách và Tiếng hát Thiếu nhi tại huyện.
Kết quả:
Đơn vị trường đạt + Giải Nhất gian trưng bày sách.
+ Giải Nhì phần thi Tuyên truyền giới thiệu sách.
+ Giải Nhì toàn đoàn trong hội thi.
Đây là kết quả nổ lực phấn đấu của tập thể hội đồng sư phạm Trần Tống.
IMG_0518

IMG_0525