Về việc cập nhật danh sách học sinh và hồ sơ PCGD

Ngày đăng: Lượt xem:

Kính gởi GVCN các lớp

  1. Các thầy cô tải File mẫu danh sách HS trên hộp thư công cộng về và điền đầy đủ thông tin rồi nộp lại trên hộp thư cho nhà trường, hạn cuối vào ngày 2/10/2015. (Đinh Văn Mẹo)